Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

nobodyshere
7754 041e
#me
Reposted fromapatia apatia vianastypsychotic nastypsychotic
nobodyshere
Sponsored post
feedback2020-admin
nobodyshere
nobodyshere
nobodyshere
8326 61b8 500
Reposted fromrol rol viajethra jethra
Reposted fromnokturnal nokturnal viajethra jethra
nobodyshere
dear attractive people
Reposted fromDeva Deva viastrangeme strangeme
nobodyshere
Gdybyśmy robili wszystkie rzeczy, które
jesteśmy w stanie zrobić, wprawilibyśmy się
w ogromne zdumienie.
— Thomas Edison
Reposted fromptak ptak viastrangeme strangeme
nobodyshere
Są takie noce, przyjacielu, kiedy świat się kończy. Świat odchodzi i zostawia nas z rozszerzonymi źrenicami i bezradnie opuszczonymi rękoma.
— poświatowska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viastrangeme strangeme
4168 757e
Reposted fromtwice twice vianastypsychotic nastypsychotic
nobodyshere
4487 0191 500
"Ości" 1
nobodyshere
Życie jest zabawne, prawda? Kiedy już myślisz, że wszystko sobie poukładałeś, kiedy zaczynasz snuć plany i cieszyć się tym, że nareszcie wiesz, w którym kierunku zmierzasz, ścieżki stają się kręte, drogowskazy znikają, wiatr zaczyna wiać we wszystkie strony świata, północ staje się południem, wschód zachodem i kompletnie się gubisz. Tak łatwo jest się zgubić.
— oj tak..
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viastrangeme strangeme
nobodyshere
1419 d3a5 500
nobodyshere
5023 ba05
nobodyshere
Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – Powolny człowiek
Reposted fromhormeza hormeza vianastypsychotic nastypsychotic
nobodyshere
nobodyshere
0816 a18e 500
nobodyshere
Reposted fromlaluna laluna vianastypsychotic nastypsychotic
nobodyshere

dazedfox:

are you fuckin seeing this?

(Source: zay4ik)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...